Msze Święte

KOBYLNICA

Msze św. w niedzielę

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

Msze św. w dzień powszedni
9:00 i 18:00

w okresie letnim od maja do września

7:00 i 18:00

Podczas Mszy św. jest

możliwość przystąpienia do spowiedzi


ŁOSINO

Msza św. w niedzielę

9:00


SIERAKOWO

Msza św. w niedzielę

10:30

Msza św. w czwartek

16:00


BOLESŁAWICE

 Msza św. w niedzielę 

12:00

 

Kontakt

Kancelaria parafialna czynna w:

Podana godzina jest orientacyjna - kancelaria jest czynna po Liturgii wieczornej 

Poniedziałek w godzinach 18:30-19:00

Środę w godzinach 18:30-19:00

Piątek w godzinach 18:30-19:00

W czasie kolędy pn, śr, pt 9:30-10:30

 

Dane kontaktowe:

 ul. Główna 65

76-251 Kobylnica

 

Nr telefonu: 59 842 90 29


Nr konta parafialnego:
BS Sławno Filia w Kobylnicy
nr 16 9317 0002 0090 1554 2000 0010

Polecamy

Przygotowania do Pierwszej Komunii

 

 

ISTOTA SAKRAMENTU EUCHARYSTII

„Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata”. /J 6, 51/

„Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»” /1Kor 11, 23 – 25/

Eucharystia nieustannie uobecnia ustanowioną przez Jezusa Wieczerzę. Wierzymy, że Duch Święty na słowa Jezusa wypowiadane przez kapłana rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowywane Bogu Ojcu; jest to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem w śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwychwstaniu. Pełny udział we Mszy świętej wyraża się w przystępowaniu do stołu Pańskiego, jednoczeniu się z Bogiem i odkupionym ludem Bożym. „Eucharystia jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. (…) Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła, na chwałę Najświętszej Trójcy. Doprawdy jest to mysterium fidei, dokonujące się w Eucharystii: świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa”. /św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia/

 

PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU POKUTY I PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii świętej przystępują dzieci klas III szkoły podstawowej lub starsze. Przygotowującym jest delegowany przez ks. Proboszcza katecheta – ks. Piotr Przyborski, jednak najważniejszą rolę w wychowaniu dziecka do wiary i towarzyszeniu mu w drodze do zbawienia odgrywają rodzice. 

 

Wymagania:

- Złożenie DEKLARACJI przez rodziców do końca września

- Regularna obecność dzieci na katechezie w szkole, posiadanie i prowadzenie ćwiczeń

- Znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy III i zakresem określonym przez kapłana przygotowującego

- Zaliczenie przez dziecko wymaganej wiedzy 

- Obecność rodziców wraz z dziećmi na Mszy świętej niedzielnej i świątecznej

- Rodzice wraz z dziećmi będą brać udział w parafialnych katechezach, nabożeństwach i innych spotkaniach

- W przypadku dzieci mieszkających poza tutejszą Parafią, rodzice dostarczą zgodę swojego ks. Proboszcza. Taka zgoda powinna być dostarczona najpóźniej do końca października

- Do końca października należy dostarczyć skrócony Akt Chrztu Świętego, jeżeli dziecko było ochrzczone poza tutejszą Parafią.

- Kontakt z odpowiedzialnym za przygotowania: ks. Piotr Przyborski, tel. 500877322, mail: pprzyborski@gmail.com

Zegar

Dzisiaj jest

czwartek,
25 lipca 2024

(207. dzień roku)

Święta

Czwartek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Jakuba, apostoła

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
17982

Ksiądz Generał w Szczecinie

 

 

 

Wyszukiwanie

Pogoda na najbliższe dni